Widły w pełni podcięte

Widły w pełni podcięte
  • Widły całkowicie podcięte używane są podczas transportu z wykorzystaniem niewielkich kieszeni wjazdowych lub ładunków nie składowanych na paletach (np. w przemyśle meblarskim lub drzewnym)
  • Charakteryzują się one dłuższym niż standardowo podcięciem części nośnej oraz niewielką wysokością jej końcówki, wynoszącą zaledwie kilka milimetrów
  • Ze względu na podcięcie, widły te posiadają niższe udźwigi niż standardowe
  • W celu podniesieni udźwigu wideł w pełni podciętych należy zwiększyć ich szerokośćNa podstawie Państwa zapytania zaoferujemy odpowiedni rodzaj wideł w pełni podciętych
  • Produkowane ze specjalnej stali VETTER